Prodej SHM

Chceme tímto poděkovat společnosti SHM, že nám ve svých firemních prostorách, prodávala naše výrobky. Dík patří všem zaměstnancům, kteří si zakoupili naše výrobky a tím nás podpořili. Vzhledem k tomu, že tato společnost sponzoruje i naše atletické závody, které pravidelně pořádáme, výtěžek z prodeje a to 11970 Kč jsme se rozhodli použít na nákup sportovních […]

Ples Olšany 24. 11.

V pátek 24. listopadu jsem se vypravili do Olšan na ples, který pořádal Domov Paprsek Olšany. Tam jsme jeli autobusem, vozíčkáři s Marianem. Dali jsem si do šaten bundy. Šli jsem do sálu ke svému stolu. Na stolech bylo již nachystané občerstvení, brambůrky, tyčinky, jednohubky, ovoce. V rámci plesu byla i vystoupení Indiánů z Olšany […]